text
Jianing Ye, Zihao Yan, Qiang Gao, Huiyuan Zhu, Xue Han, Shi Qi Wong, Michelle Ashby (from left to right)
Principal Investigator
zhu_hy

Huiyuan Zhu, Ph.D
Assistant Professor
269 Goodwin Hall
Phone: (540)231-5498
Fax: (540)231-5022
huiyuanz@vt.edu
 

Postdoctoral Researchers
qiang

Qiang Gao, Ph.D
Research Associate
278 Goodwin Hall
Phone: (540)231-6284
gaoq215@vt.edu

Research Interests: nanomaterials, electrocatalysis, heterogenous catalysis

Graduate Students
x

Xue Han
PhD Student
B.S. Beijing University of Chemical Technology, 2013 / Rutgers University, 2016
hxue94@vt.edu

Research Interests: electrocatalysis, heterogenous catalysis

y

Zihao Yan 
PhD Student
B.S. University of California, Berkeley, 2014
M.S. University of Pittsburgh, 2016 
zihaoy@vt.edu


Research Interests: electrochemistry, catalysis, nanomaterials

Bokki

Bokki Min 
PhD Student
B.S. Purdue University
M.S. Iowa State University 
mbokki@vt.edu

yuanqi

Yuanqi Liu 
PhD Student
B.S. Beijing University of Chemical Technology, 2020
yuanqil@vt.edu

Research Interests: electrocatalysis

Undergraduate Students
323

Ibrahim Elfaki
Undergraduate Student
hallconnorw@vt.edu

 

Hall

Connor Hall
Undergraduate Student
hallconnorw@vt.edu

 

Emily

Emily Murray
Undergraduate Student
emilymurr@vt.edu

 

Alayna

Alayna Campbell
Undergraduate Student
alaynac@vt.edu

 

molly

Molly Stephen
Undergraduate Student
mollystephen@vt.edu

 

Former Members
ji

Mengxia Ji
Exchange student
Virginia Tech (2019-2020)

qi

Shi Qi Wong
Undergraduate Student

k

Kait Hosmer
Undergraduate Student

Michelle

Michelle Ashby
Undergraduate Student

Chris

Christopher Long
Undergraduate Student

grace

Grace McCarthy
Undergraduate Student